Conceptkerndoelen digitale geletterdheid gereed op 6 maart


SLO ontwikkelt samen met het onderwijsveld conceptkerndoelen voor de nieuwe leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid.

De opdracht om kerndoelen te ontwikkelen voor deze twee leergebieden vraagt extra aandacht, omdat er nog geen bestaande kerndoelen zijn. De kerndoelen die de kerndoelenteams met leraren en vakexperts ontwikkelen zijn niet alleen nieuw, maar hangen samen met andere leergebieden die onlangs gestart zijn met de ontwikkeling. SLO levert de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid 6 maart op.

Meer weten? Lees hier de derde voortgangs-kamerbrief over het masterplan basisvaardigheden van 28 november 2023.