Leertraject Regie op digitalisering


Digitalisering biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor het onderwijs. Denk aan maatwerk, motivatie van leerlingen en het anders organiseren van onderwijstaken. Hoe regel je dit binnen je school of bestuur en hoe houd je de regie? Tijdens het leertraject Regie op digitalisering van de VO Academie ga je hiermee aan de slag.

AI en robotica veranderen steeds meer onze manier van werken en leren. Er zijn kansen en mogelijkheden, maar ook zorgen over bijvoorbeeld kansenongelijkheid, een gebrek aan professionele autonomie en menselijk contact. Het is belangrijk om je als (school)bestuur af te vragen hoe je tegenover de balans tussen mens en machine staat en een visie te ontwikkelen op het gebied van digitalisering.

Strategisch schoolbeleid

In het leertraject dat uit vijf bijeenkomsten bestaat, vertellen wetenschappers en experts over de laatste ontwikkelingen, mogelijkheden en risico’s van digitalisering en probeer je diverse kennistools uit. Thema’s die aan bod komen zijn nieuwe educatieve digitale toepassingen, sturen op waarden, privacy en veiligheid, veranderkunde en strategie executie. De kennis die je opdoet kun je omzetten in strategisch schoolbeleid. Na het leertraject weet je hoe je veilige en doordachte keuzes maakt, zodat je als (school)bestuur regie houdt op digitalisering. Dit leertraject dat 19 september van start gaat, is geschikt voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en speciaal onderwijs.

Op de website van de VO-raad lees je meer over het leertraject Regie en digitalisering en kun je je hiervoor inschrijven.