Monitors digitale geletterdheid 2023


Uit de Monitors digitale geletterdheid 2023 blijkt dat leerlingen in het funderend onderwijs een onvoldoende scoren op digitale geletterdheid.

De Monitors digitale geletterdheid voor het primair en voortgezet onderwijs zijn in 2023 weer uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. De monitors zijn bedoeld om de status van digitale geletterdheid in het funderend onderwijs in kaart te brengen. Eerdere monitors zijn uitgevoerd in 2019 en 2021.

In de huidige monitors kwam vooral naar voren dat de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, volgens hun leraren, een onvoldoende scoren voor digitale geletterdheid. Deze resultaten zijn een stuk lager dan in 2021 tijdens de coronacrisis, waarin leerlingen veelal online les kregen. Docenten, schoolleiders, bestuurders en ICT- coördinatoren geven aan behoefte te hebben aan handvatten en ondersteuning bij het onderwijzen van digitale geletterdheid.