Oproep tot samenwerking digitale geletterdheid


Op 6 maart publiceerde SLO de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering elkaar snel opvolgen, is richting en visie vanuit het onderwijsveld gewenst. Daarom is het belangrijk dat organisaties en scholen met elkaar samenwerken en elkaar zo versterken.

De PO-Raad, VO-raad en Kennisnet brengen schoolbesturen, lerarenopleidingen, kenniscentra en de publieke sector samen om met elkaar te bespreken wat er nodig is om samen de juiste koers te varen. Onder het motto ‘samen denken, samen eten’ vond er op 2 april een diner pensant plaats dat als startschot diende voor deze samenwerking en professionalisering.

Elkaar versterken

Freddy Weima (voorzitter van de PO-Raad) en Ingrid de Bonth (vicevoorzitter van de VO-raad) riepen op tot deze samenwerking. Volgens hen is de centrale vraag: “Hoe zorgen we dat de publieke sector een visie op digitale geletterdheid ontwikkelt én dat we elkaar versterken?”

De conceptkerndoelen hebben een vaste structuur, maar bieden scholen ook de ruimte zelf accenten aan te brengen op basis van leerlingpopulatie en identiteit. Nu de conceptkerndoelen zijn gepresenteerd, is het nu tijd om met elkaar te kijken naar de bruikbaarheid en verbeterpunten voordat ze als kerndoelen worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

Lees meer over de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid en de plannen deze met elkaar te versterken en verankeren.


De avond werd visueel samengevat door Bettina van Meter (Bord&Stift).