Praat mee over de kerndoelen digitale geletterdheid


Op 6 maart 2024 zijn de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid overhandigd aan Mariëlle Paul, Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Dit betekent dat de volgende fase van start gaat: het beproeven van de conceptkerndoelen op hun bruikbaarheid in de praktijk. In deze fase organiseert SLO zes regiobijeenkomsten om de conceptkerndoelen te optimaliseren en zo te komen tot definitieve kerndoelen die worden aangeboden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Analyse van praktijkopdrachten

Voor deze fase van beproeving zoekt SLO scholen in het po, vo en (v)so die zich inhoudelijk bezighouden met burgerschap en digitale geletterdheid. Per school mogen drie onderwijsprofessionals deelnemen. Deelnemende scholen wonen één regiobijeenkomst bij en voeren een praktijkopdracht uit die geanalyseerd wordt. De verwachting is dat de tijdsbesteding ongeveer 12 uur per deelnemer is. Scholen ontvangen bij deelname een vergoeding van € 2.500, -. Per regiobijeenkomsten worden 40 scholen uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Lees meer over de fase van beproeving van de conceptkerndoelen en meld je aan.