Stappenplan ontwikkeling visie


Jesse van Dorst, mbo-docent en adviseur onderwijsinnovatie bij TMI en onderzoeksdocent Practoraat Mediawijsheid onderzocht hoe je als school tot een visie komt op digitale geletterdheid. Zijn bevindingen verwerkte hij in een stappenplan, waarmee docenten zelf aan de slag kunnen.

Jesse van Dorst zag het op het ROC van Amsterdam College West waar hij zelf lesgeeft: een brede visie op digitale geletterdheid was er niet. Terwijl dat volgens hem hard nodig is om op een doordachte manier digitale technologie te gebruiken in het onderwijs.

Stappenplan op basis van onderzoek

Van Dorst besloot zelf onderzoek te doen naar visievorming voor digitale geletterdheid, met als doel een overzichtelijk plan van aanpak te ontwikkelen. Hij analyseerde bestaande informatie over het onderwerp, sprak met collega’s en experts en maakte een uitgebreide inventarisatie om tot zijn stappenplan te komen.

Onderwijsinstellingen die aan de slag gaan met het plan adviseert Van Dorst om daarnaast een conceptuele visie maken, die de strategische en operationele aspecten van het project omvatten.

3 tips voor succes

Tot slot deelt Van Dorst drie tips voor het succesvol ontwikkelen van een visie op digitale geletterdheid:

  1. Zorg voor een breed draagvlak en creëer urgentie voor digitale geletterdheid binnen de organisatie.
  2. Faciliteer continue professionalisering van docenten op het gebied van digitale vaardigheden.
  3. Maak gebruik van bestaande hulpmiddelen en pas deze aan de eigen context aan.

Wil jij aan de slag met een visie op digitale geletterdheid? Je vindt het stappenplan ‘Visievorming over digitale geletterdheid op mbomediawijs.nl