Versterk je lessen met wetenschappelijke kennis over digitale geletterdheid


Met een speciaal dossier over digitale geletterdheid biedt online platform Onderwijskennis.nl handvatten om tot een duurzame aanpak van digitale geletterdheid te komen. Speciaal voor leraren en schoolleiders die werken in het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo).

Het dossier digitale geletterdheid is opgebouwd rond vier themapagina’s, die elk een verschillend aspect van digitale geletterdheid én kansrijke aanpakken belichten. De vier thema’s zijn: voorwaarden voor digitale geletterdheid, computational thinking, mediawijsheid en digitale informatievaardigheden.

Per thema geeft Onderwijskennis informatie over wat er bekend is uit onderzoek, deelt het platform handvatten, geeft het praktijkvoorbeelden, antwoorden op vragen en vind je verwijzingen naar andere verdiepende kennisbronnen.

Koppeling wetenschap en praktijk

Alle informatie op Onderwijskennis.nl wordt gemaakt met en voor leraren en schoolleiders. Dit zorgt voor ervoor dat de wetenschappelijke informatie aansluit op vragen en behoeften uit de praktijk. Onderwijskennis.nl is een website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) waar kennis uit onderzoek over het onderwijs is te vinden. De site wil onderwijsprofessionals informeren en inspireren om hun dagelijkse lespraktijk te versterken met kennis uit onderzoek en zo de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.

Benieuwd? Ga naar het dossier Digitale geletterdheid op Onderwijskennis.nl