Welkom bij het Expertisepunt digitale geletterdheid!


Hoe bevorderen we de digitale geletterdheid van kinderen en jongeren? Dat is een uitdaging voor ons allemaal, en het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. Om leerlingen digitaal geletterd te maken, een van de basisvaardigheden tenslotte, hebben scholen een doordachte visie op digitale geletterdheid nodig. Een visie waarin bijvoorbeeld ook de professionalisering van leraren en schoolleiders is meegenomen. Het Expertisepunt digitale geletterdheid wil bijdragen aan deze opgave door te verbinden, te inspireren en te informeren. Dat doen we onder andere op de website expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl en in de nieuwsbrief.

Maar wie zijn eigenlijk de mensen achter het Expertisepunt digitale geletterdheid? Het expertisepunt is opgericht op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kennisnet en SLO zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering. Onze experts nemen volop inhoudelijke kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk mee en zorgen ervoor dat dit expertisepunt aansluit op jouw behoeften als onderwijsprofessional.

Ik ben Vanessa Lambrecht, programmamanager en kwartiermaker van het Expertisepunt digitale geletterdheid. Mijn expertise ligt vooral op het snijvlak van overheid en uitvoering, en de afgelopen jaren heb ik het onderwijs vanuit verschillende rollen mogen ervaren, onder meer als docent in het hoger onderwijs en als organisator van Europese onderwijsprogramma’s. De opkomst van digitalisering in het onderwijs heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik ervaar de voordelen ervan, en maak me tegelijkertijd ook zorgen. Want hoe kunnen we onze jeugd het beste op een steeds verder digitaliserende wereld voorbereiden? Ik ben blij dat ik me als programmamanager en kwartiermaker nu met dit belangrijke vraagstuk kan bezighouden.

Als expertisepunt zoeken we actief de interactie met het onderwijsveld, onderwijspartners, wetenschappers en onderzoekers, en met de andere expertisepunten. De komende periode gaan we er dan ook op uit om te ontmoeten, te praten en informatie uit te wisselen. Alleen zo kunnen we met het Expertisepunt digitale geletterdheid een waardevolle bijdrage leveren aan digitale geletterdheid in de school en in de klas.

Tot snel!

Vanessa Lambrecht
Programmamanager en kwartiermaker Expertisepunt digitale geletterdheid

P.S. Wil je meer weten over digitale geletterdheid en weet je niet waar je moet beginnen? Ik deel graag een aantal interessante artikelen en podcasts met je die ik recent heb ontdekt: