Alles over digitale geletterdheid in het onderwijs

Wil je aan de slag met digitale geletterdheid in jouw onderwijs? Op deze website vind je straks alles wat je daarbij nodig hebt.

Je hoeft niet langer informatie over bijvoorbeeld mediawijsheid of ict-basisvaardigheden bij elkaar te sprokkelen, of je af te vragen of die informatie wel onafhankelijk is.

In de komende maanden vind je hier een steeds completer overzicht van betrouwbare bronnen. Ook kun je straks inspirerende ideeën en ervaringen delen met collega's.

Wist je dit?

Je kunt jouw vraag over digitale geletterdheid nu al stellen aan onze experts.

Dit doet het Expertisepunt digitale geletterdheid

Het Expertisepunt digitale geletterdheid verbindt, inspireert en informeert iedereen die aan de slag wil met digitale geletterdheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit expertisepunt is opgericht op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kennisnet en SLO zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.

De komende maanden zullen we het Expertisepunt digitale geletterdheid verder uitbouwen.

Actueel

Agenda

Op deze agenda vind je bijeenkomsten met informatie en inspiratie over digitale geletterdheid.