Disclaimer


www.expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl is een website van het Expertisepunt digitale geletterdheid (vertegenwoordigd door SLO en Kennisnet).

Mits de bron wordt vermeld, is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van het Expertisepunt digitale geletterdheid informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen onder Creative Commons BY licentie 4.0, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Expertisepunt digitale geletterdheid iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Expertisepunt digitale geletterdheid onderschrijft de NTD code uit 2018. Expertisepunt digitale geletterdheid zal klachten over de website onderzoeken alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website en indien nodig ingrijpen. In lijn met de Gedragscode behoudt Expertisepunt digitale geletterdheid zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen.

Aanvragen voor verdere informatie of eventuele klachten over de inhoud van Expertisepunt digitale geletterdheid.nl dienen te worden gericht aan Expertisepunt digitale geletterdheid via support@expertisepuntdigitalegeletterdheid.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden. Expertisepunt digitale geletterdheid waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert Expertisepunt digitale geletterdheid geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.