Over het Expertisepunt


Het Expertisepunt digitale geletterdheid verbindt, inspireert en informeert iedereen die aan de slag wil met digitale geletterdheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Dankzij een overzicht van betrouwbare bronnen kun je in je onderwijs direct effectief aan de slag met digitale geletterdheid.

Ook kun je direct jouw vraag over digitale geletterdheid stellen. De medewerkers van de supportafdeling beantwoorden je vraag of leggen die voor aan de experts en organisaties waar we mee samenwerken.

Betrokken partijen

Het Expertisepunt digitale geletterdheid is opgericht op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kennisnet en SLO zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering.

Dit expertisepunt ondersteunt het Masterplan basisvaardigheden, dat scholen helpt bij het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen. Er zijn ook expertisepunten voor burgerschap en rekenen-wiskunde.

Kennisnet en SLO zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het Expertisepunt digitale geletterdheid en brengen vanuit hun eigen expertise inhoudelijke kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk mee. Zij zorgen ervoor dat dit expertisepunt aansluit op jouw behoeften als onderwijsprofessional.

De gezamenlijke ambitie van Kennisnet en SLO is het versterken van het onderwijs in digitale geletterdheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, gespecialiseerd onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs, en op de lerarenopleidingen

Van en voor het onderwijs

Dit expertisepunt is van en voor het onderwijs. Het is de bedoeling dat gespecialiseerde organisaties en onderwijspartners een bijdrage leveren aan het expertisepunt, zodat jij er in het onderwijs iets mee kan.