Dit zijn de 9 conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid


Op 6 maart 2024 zijn de eerste conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid opgeleverd. De kerndoelen zijn ontwikkeld door leraren, vakexperts en curriculumexperts onder regie van SLO.

De 9 conceptkerndoelen geven meer duidelijkheid over digitale geletterdheid en wat we daar precies onder verstaan. Ook laten de doelen zien hoe je als school invulling kunt geven aan digitale geletterdheid:

Kerndoel 1 - Digitale systemen
De leerling zet digitale systemen functioneel in.

Kerndoel 2 - Digitale media en informatie
De leerling navigeert doelgericht in het digitale media- en informatielandschap voor het verwerven en verwerken van informatie.

Kerndoel 3 - Veiligheid en privacy
De leerling gaat veilig om met digitale systemen, data en de privacy van zichzelf en anderen.

Kerndoel 4 - Data
De leerling verkent het gebruik van data en dataverwerking.

Kerndoel 5 - Artificiële intelligentie (AI)
De leerling verkent hoe AI-systemen werken (po) en De leerling verkent de mogelijkheden en beperkingen van AI (vo).

Kerndoel 6 - Creëren met digitale technologie
De leerling gebruikt passende strategieën bij het creëren en gebruiken van verschillende typen digitale producten.

Kerndoel 7 - Programmeren
De leerling programmeert een computerprogramma met behulp van computationele denkstrategieën.

Kerndoel 8 - Digitale technologie, jezelf en de ander
De leerling maakt weloverwogen keuzes bij het gebruik van digitale technologie en digitale media.

Kerndoel 9 - Digitale technologie, de samenleving en de wereld
De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden (po). En: de leerling analyseert hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden en verkent toekomstscenario’s (vo).

Om scholen te ondersteunen bij het maken van de vertaalslag van de conceptkerndoelen naar de praktijk, ontwikkelt SLO de komende tijd doorkijkjes en daarna ook leerlijnen. Ook zal het Expertisepunt scholen gaan ondersteunen bij het implementeren van digitale geletterdheid in het onderwijs.