Samenwerking Nederland en Vlaanderen om leraren digitaal vaardiger te maken


Nederland en Vlaanderen bundelen de krachten om de digitale vaardigheden van leraren in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.

Dat is bekend gemaakt tijdens de Nederlands-Vlaamse Onderwijstop op 26 maart. Beide landen gaan samen, en in nauwe samenwerking met leraren, een methode ontwikkelen om leraren digitaal vaardiger te maken en hun kennis over digitale geletterdheid te vergroten. De ontwikkeling van de methode start na de zomer.