Subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024


Scholen kunnen in april 2024 weer subsidie aanvragen voor het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs.

De subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 heeft tot doel om alle kinderen basisvaardig te maken en scholen daarbij te ondersteunen. Er zijn twee subsidieregelingen in 2024: één voor prioriteit scholen (scholen die met een ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ zijn beoordeeld door de inspectie) en één voor alle andere scholen.